Ditt begravelsesbyrå Orkland

Velkommen til ­Begravel­sesbyrået Orkla

Når noen av våre kjære dør er det ikke bare sorgen som må takles,
men mange praktiske ting som skal løses.

Begravelsesbyrået Orkla har tilhold i Meldal i Orkland.

Vi tar oppdrag i nabokommunene som Rindal og Rennebu.

 

Vi kommer gjerne til hjemmet for samtale og tilrettelegging av begravelse og bisettelse.

Som ditt lokale begravelsesbyrå i Orkland, ønsker vi å bistå når noen har mistet en av sine kjære.  Sammen vil vi legge til rette for en personlig og verdig begravelse eller bisettelse.

Vi ønsker at respekt og verdighet skal være vårt kjennemerke.