Velkommen til ­Begravel­sesbyrået Orkla

Når noen av våre kjære dør er det ikke bare sorgen som må takles,
men mange praktiske ting som skal løses.

Kontakt oss

Begravelsesbyrået Orkla har tilhold i Meldal og tar også oppdrag I nabokommunene.

Vi kommer gjerne til hjemmet for samtale og tilrettelegging av begravelse og bisettelse.

Vi i byrået ønsker å bistå når noen har mistet en av sine kjære.  Sammen vil vi legge til rette for en personlig og verdig begravelse eller bisettelse.

Vi ønsker at respekt og verdighet skal være vårt kjennemerke.