Priser

Her er en oversikt over min og makspriser ved en begravelse.

Prisene er avhengi av tjenestens omfang.

 

Prisoppsett i hh til prisopplysning:

Kiste med utstyr  fra                kr 4500 max 45000,-

Nedlegging                               kr. 1100,-

Annonse i lokal avis                 kr . 1800  min pris

Sanger 50 stk     fra                  kr.    500.- til 1900,-

Blomster fra                              kr     300,-

Transort   lokal                          kr  1200,-

Utstyr til pynting fra                 kr     400,-

Pynting av kirke  fra                  kr.    350,-

Assistanse ved begravelsen      kr.  1800,- og oppover

Honorar avgiftspliktig fra kr     kr    650,-

Honorar avgfritt fra kr              kr.  1000,-

Egenandel transport ved transport over 20 km :2538,-

 

 

Her er priser på en den mest vanlige brukte tjenester.

 

Kiste med utstyr,hvitmalt trekiste                          kr 9900,-

Nedlegging fra instuttusjon                                    kr. 1100,-

Annonser i lokale aviser   fra kr 1800,-

Sanger med personlig motiv 100 stk                     kr. 2450,-

Utstyr til pynting av kirken                                     kr.  750,-

Pynting av kirken                                                     kr.  750,-

Assistanse begravelsesdagen    fra                         kr. 2500,-

Honorar avgpliktig        fra                                      kr. 1000,-

Honorar fritt    fra                                                     kr. 2400,-

Båretransport ( nedlegging og begravelsesdag)   kr. 1200,-

Egenandel ved transport over 20km. 2538,-

Blomster til båre   fra kr 2500,-

Kranser  fra 1800,-

Bårebuketter fra kr 850,-