Priser

Her er en oversikt over min og makspriser ved en begravelse.

Prisene er avhengi av tjenestens omfang.

 

Prisoppsett i hh til prisopplysning:

Kiste med utstyr  fra                kr   4500 max 45000,-

Nedlegging                               kr.   1400,-

Annonse i lokal avis                 kr .  1800  min pris

Sanger 50 stk     fra                  kr.    500.- til 1900,-

Blomster fra                              kr     300,-

Transort   lokal                          kr  1400,-

Utstyr til pynting fra                 kr     400,-

Pynting av kirke  fra                  kr.    350,-

Assistanse ved begravelsen      kr.   1800,- og oppover

Honorar avgiftspliktig fra kr     kr    650,-

Honorar avgfritt fra kr              kr.    1000,-

Egenandel transport ved transport over 20 km :2700,-

 

 

Her er priser på en den mest vanlige brukte tjenester.

 

Kiste med utstyr,hvitmalt trekiste                           kr 10800,-

Nedlegging fra instuttusjon                                     kr. 1400,-

Annonser i lokale aviser   fra kr 1800,-

Sanger med personlig motiv 100 stk                      kr. 2450,-

Utstyr til pynting av kirken                                       kr.  850,-

Pynting av kirken                                                      kr.  850,-

Assistanse begravelsesdagen    fra                         kr. 2500,-

Honorar avgpliktig        fra                                       kr. 1000,-

Honorar fritt    fra                                                     kr. 2500,-

Båretransport ( nedlegging og begravelsesdag)   kr. 1200,-

Egenandel ved transport over 20km. 2700,-

Blomster til båre   fra kr 2500,-

Kranser  fra 1800,-

Bårebuketter fra kr 850,-